Przed budynkiem Pabii (ul. Warszawska 44/50) błąka się psiak. Jest przyjazny, podchodzi do każdego, kogo spotka.

- Wyraźnie szuka swojego pana - mówi jedna z klientek.