Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w listopadzie i grudniu 2011 r. mają prawo do dodatku w wysokości 100 zł za każdy miesiąc, jeżeli do końca października 2011 r. złożą stosowny wniosek w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacji, przy ul. Gdańskiej 7.

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.