Wszystkie poczty są już otwarte, wszyscy listonosze roznoszą przesyłki, emerytury i listy.
Związek zawodowy pocztowców - Solidarność, dogadał się z dyrekcją Poczty  Polskiej. Będą podwyżki pensji pracowników i skrócenie czasu pracy.
Od kilku godzin czynne są niemal wszystkie okienka pocztowe. Listonosze roznoszą zaległe przesyłki.