Awarii uległa jedna z rur dostarczających mieszkańcom wodę. Jedynym skutkiem usterki może być słabsze ciśnienie wody w kranach. Pracę mają potrwać przez cały dzisiejszy dzień.