Dziś zaczęły się roboty drogowe na trasie z Pabianic do Łodzi - w Chocianowicach. Remontowana jest estakada ulicy Pabianickiej w pobliżu zajezdni tramwajowej.
Ruch samochodowy w obie strony odbywa się jednym pasem (od skrzyżowania z ulicą Rudzką). Po południu korki były kilkusetmetrowe.