W jednej z posesji przy ulicy Granitowej w Ksawerowie woda uniemożliwiła mieszkańcom wjazd na podwórko. Dwa zastępy straży pożarnej przez pięć godzin usuwały skutki ulewny. Miało to miejsce w środę 19 maja.