Strażacy odebrali zgłoszenie o zalanej ulicy Obwodowej o godz. 19.15. Silne opady sprawiły, że poziom wody na okolicznych posesjach zaczął się niebezpiecznie podnosić. Zalane zostały jeszcze ulice: Dolna, Bednarska, Torowa, Cegielniana. Do zabezpieczenia okolicznych domów użyto 50 worków z piaskiem. Przez prawie 5 godzin 12 strażaków wypompowywało wodę z zalanych terenów.