Rozpoczyna się poszukiwanie kandydatów na ławników w pabianickich sądach. Ławnicy są wybierani na cztery lat(2008-2011). Miesięcznie mogą zarobić około 100 zł netto.
Kandydatów mogą zgłaszać m.in. samorządy, organizacje społeczne (z wyjątkiem partii politycznych), związki zawodowe, a nawet sąsiedzi (minimum 35 dorosłych osób).
Aby zostać ławnikiem, trzeba spełnić kilka wymagań (m.in. minimum średnie wykształcenie, wiek od 30 do 70 lat, niekaralność).