Od 1 października podniesione zostało kryterium dochodowe, a maksymalna kwota zasiłku stałego wzrosła do 604 zł.

- W Pabianicach ze świadczenia korzysta 373 podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej – informuje Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego. - Zasiłek stały przysługuje osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadają własnych środków utrzymania.

Aby ubiegać się o zasiłek stały, należy mieć orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym, albo osiągnąć wiek emerytalny i nie mieć własnych źródeł dochodu.