Urząd Miejski ogłosił przetarg na samochód ratowniczo-gaśniczy. Miasto chce kupić samochodu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach przy ul. Jutrzkowickiej. Musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Więcej szczegółów przetargu na stronie Urzędu Miejskiego.