List do redakcji
Posiadam znacznie więcej zdjęć. To dowód, jak działa Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej przy wykonywaniu innych prac na terenach zielonych. Dla mnie funkcjonowanie ZDiZM to jest marnotrawienie publicznych pieniędzy. Sytuacja na terenie Bulwarów nie uległa zmianie od 2010 roku.
 
Karol Klimek