Martwa sarna została już sprzątnięta przez odpowiednie służby. Zgłoszenie do Straży Miejskiej wpłynęło o godz. 10.11.

Kto to zrobił? Nie wiadomo.

Ten, kto potrąci zwierzę na drodze, ma prawny obowiązek się nim zająć. Jeśli tego nie uczyni – może zostać ukarany aresztem lub grzywną w wysokości nawet 5.000 złotych.
Również znajdując ranne lub martwe zwierzę na jezdni lub przy drodze, powinniśmy zareagować.