Dziś Henryk Kucharski został wyłoniony w konkursie na dyrektora Zespołu Szkół nr 2. Do tej pory pełnił on w szkole obowiązki dyrektora, zastępując Zbigniewa Dychtę.