Na ulicy Świetlickiego robotnicy łatają dziury w asfalcie. Prawy pas drogi - od stacji benzynowej do ulicy Bugaj - jest zajęty przez maszyny drogowe.