Na przystankach pojawiła się informacja o zawieszeniu kursów autobusu linii "D" w niedzielę i święta. Obowiązywać to będzie od najbliższej niedzieli. 
Chodzi o kurs autobusu wyjeżdżającego z Łasku (z placu 11. Listopada)  o godz. 21.10 i tego, który wyjeżdża z Pabianic (z krańcówki przy ul. Waltera-Jankego) o godz. 22.05.