Prezydent Zbigniew Dychto wysłał do zarządu MPK pismo w sprawie ponownego uruchomienia lini tramwajowej P. MPK zlikwidowała ją, bo nie przynosiła dochodów. Łódzki przewoźnik mógły mieć dodatkowe wpływy, jeżeli zniesione zostaną niektóre ulgi dla pasażerów. Planowane jest wycofanie ulg dla radnych i członków komisji, pracowników MZK, osób mających zaświadczenia przedemerytalne i pracowników z zakładów pracy chronionej.

Jeżeli MPK nie przystanie na propozycję, przez miasto pojedzie autobus. Na trasie od pętli tramwajowej przy ul. Wiejskiej aż do Woli Zaradzyńskiej powstałaby linia M pabianickiego MZK.