Ulica Lutomierska między Zamkową a Partyzancką jest od wczoraj otwarta dla ruchu. W ulicy położono kanał ogólnospławny.