Nową maszynę do malowania pasów na drogach kupiło Starostwo Powiatowe. Kosztowała 2.806 zł. Za piłę do cięcia asfaltu zapłacili producentowi 5.586 zł. Starostwo wzbogaciło się też o zagęszczarkę potrzebną przy budowie i remontach dróg, chodników. Kosztowała 5.477 zł.
- Zakupiony sprzęt pozwoli wykonywać prace cząstkowe na drogach powiatowych, takie jak: malowanie i cięcie asfaltu we własnym zakresie przez pracowników Wydziału Dróg i Mostów – mówi Krzysztof Habura, starosta.