24 maja prezydent Zbigniew Dychto podpisał umowę partnerską zawartą pomiędzy miastem Łódź (Lider Projektu) a 21 partnerami projektu w zakresie współpracy ŁOM. Wśród partnerów projektu są: województwo łódzkie, powiat brzeziński, Brzeziny, gmina Brzeziny, gmina Andrespol, Koluszki, gmina Nowosolna, Tuszyn, gmina Dłutów, Konstantynów Łódzki, gmina Lutomiersk, gmina Dobroń, Pabianice, powiat zgierski, gmina Aleksandrów Łódzki, Ozorków, gmina Ozorków, gmina Parzęczew, gmina Stryków, Zgierz, gmina Zgierz.

Projekt „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” konkurował z 76 projektami i został wybrany do dofinansowania. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 12 kwietnia rozstrzygnęło konkurs dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 

W ramach realizacji projektu zostanie opracowana szczegółowa diagnoza wyzwań ŁOM oraz wynikająca z niej strategia rozwoju wraz z planem najważniejszych działań służących jego rozwojowi. Wypracowana strategia umożliwi identyfikację wspólnych celów i pełne wykorzystanie wzajemnych oddziaływań, w tym między obszarami miejskimi i wiejskimi, wzmacniając konkurencyjność ŁOM. Dla wybranych projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE w okresie programowania 2014–2020, zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Umowę podpisali też marszałek Witold Stępień i wicemarszałek Marcin Bugajski.

Współpraca przy realizacji projektu pozwoli na pełniejsze przygotowanie się do przyszłego okresu programowania Unii Europejskiej poprzez stworzenie podstaw merytorycznych i organizacyjnych dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekt zakończy się w marcu 2015 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 3.000.000 zł. Wartość dofinansowania ze środków UE (90%) to 2.700.000 zł.

Zgodnie z zapisami umowy partnerskiej każdy z partnerów projektu - w tym Pabianice - ma wkład własny w wysokości 9.130,42 zł.