W piątek patrol Straży Miejskiej ukarał właściciela posesji przy ul. Zamkowej, mandatem za nieusunięcie zwisających z dachu sopli. Takie sople stwarzały zagrożenie dla przechodniów, więc właściciel zapłaci 100 zł.