Nagrania demo (minimum jedna piosenka) na CD, MD lub kasetach magnetofonowych oraz wypełnioną kartę uczestnictwa można nadsyłać do 14 listopada na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Pabianicach, ul. Kościuszki 14, e – mail: amoka@poczta.onet.pl.
Finał konkursu odbędzie się w sobotę 29 listopada w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Kościuszki 14.
Konkurs jest adresowany zarówno do solistów, jak i zespołów, grup wokalnych z naszego miasta. Uczestnicy będą walczyć w dwóch kategoriach konkursowych: piosenka polska i piosenka obcojęzyczna. Podział na grupy wiekowe to kategoria do 10 lat, od 11 do 13 lat, 14 - 16 oraz powyżej 16 lat.
Profesjonalne jury będzie oceniało warsztat i walory wykonawcze, opracowanie i interpretację piosenek, technikę wykonania i dobór repertuaru oraz ogólny wyraz repertuaru.