Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli dwie uchwały dotyczące gospodarowania nieruchomościami miejskimi.

Pierwsza dotyczyła propozycji oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Mariańskiej 8 i 8a z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne. Cenę nieruchomości przyjmuje się w kwocie 1.500.000 zł. Stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania gruntu ustala się w wysokości 25% ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu. Nabywca zostanie zobowiązany do zabudowy terenu budynkiem wielorodzinnym z minimum 28 lokalami mieszkalnymi. Termin rozpoczęcia inwestycji nastąpi w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania aktu notarialnego, natomiast zakończenie powinno nastąpić w ciągu 26 miesięcy od dnia podpisania aktu notarialnego.

Kolejna uchwała dotyczyła sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości znajdującej się przy ul. Żwirki i Wigury 19a. Teren ten przeznaczony jest pod zakłady przemysłowe, magazyny, składy, usługi.
30.09.2009 Gmina Miejska Pabianice przejęła tę nieruchomość i podpisane zostały umowy dzierżawy z dotychczasowymi użytkownikami. Umowy te zawarte są do końca tego roku. Cenę nieruchomości przyjmuje się w kwocie 1.805.000 zł. Działka ma powierzchnię 7.301 m2.