31 grudnia wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska udzieliła spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia na budowę budynku dworca Łódź Fabryczna.
- Wraz z podziemną stacją, wielostanowiskowym przystankiem autobusów i podziemnym parkingiem oraz niezbędną dla realizacji inwestycji infrastrukturą - informuje Jacek Michalak z biura wojewody. - Budowa multimodalnego dworca przesiadkowego jest bardzo ważną inwestycją o strategicznym znaczeniu - zarówno dla Łodzi i regionu łódzkiego, jak i całego kraju.
 
Kompleksowa, zasadnicza decyzja o pozwoleniu na budowę dworca Łódź Fabryczna została podpisana przez wojewodę w obecności Beaty Konieczniak - zastępcy dyrektora Wydziału Infrastruktury w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.
 
- Przed wydaniem pozwolenia pracownicy Wydziału Infrastruktury ŁUW musieli zbadać liczne warunki zabudowy (z zakresu bezpieczeństwa, energetyczne, przeciwpożarowe i inne), uwzględnić przeprowadzoną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko i na tej podstawie uzgodnić warunki realizacji całego przedsięwzięcia - informuje  Michalak.