Ulica Moniuszki, zamknięta wczoraj wieczorem z powodu awarii kanalizacji, jest już otwarta.