UOKiK orzekł, że reklama sieci kablowej Toya, obiecująca zmniejszenie abonamentu do złotówki po dwóch latach wszystkim klientom telewizji 3G, wprowadzała w błąd. Operator musi usunąć skutki tej sytuacji, pozwalając niektórym użytkownikom zerwać umowę bez konsekwencji.

Jak podaje portal www.wirtualnemedia.pl, orzeczenie UOKiK-u dotyczy reklamy zamieszczonej w czerwcu 2012 roku w magazynie abonenckim Toyi. Przekaz promujący ofertę „2 Urodziny 3G” brzmiał: „Z okazji drugich urodzin Telewizji 3G TOYA wprowadzamy nową zasadę: po dwóch latach korzystania z Odbiornika 3G HD lub 3G HD PVR, Twoja opłata za dostęp zostaje zmniejszona z 15 lub 20 zł/mc do złotówki. Odbiornik za 1 zł. Zasada obejmuje WSZYSTKICH Abonentów Telewizji 3G. Od początku jej istnienia”.

Tymczasem obniżka abonamentu do złotówki nie była dostępna dla wszystkich klientów korzystających przez dwa lata z odbiornika 3G, a jedynie tych mających abonament wyższy niż „Oszczędny” i zawierających kolejną umowę. Przy czym klienci nie mogli sprawdzić warunków w regulaminie, ponieważ został on opublikowany dopiero trzy miesiące po ogłoszeniu promocji.

Sieć Toya uniknęła kary finansowej od UOKiK-u, zobowiązując się do usunięciu skutków wprowadzającej w błąd reklamy. Jak będzie to wyglądać?

Klienci, którzy nie skorzystali z promocji, zostaną poinformowani o jej przedłużeniu. Będą mieli możliwość zawarcia umów, niezależnie od posiadanego pakietu, na czas nieoznaczony, a promocyjne warunki będą obowiązywać przez 24 miesiące. W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia zawartych umów, nie poniosą konsekwencji finansowych (zwrotu ulgi). Klienci, którzy zawarli umowę i nadal korzystają z usługi na warunkach promocyjnych, będą mogli m.in. wypowiedzieć umowę bez konsekwencji finansowych (zwrotu ulgi) lub ewentualnie zmienić pakiet bazowy na tańszy do końca obowiązywania promocyjnych warunków. Z kolei klienci, którzy wcześniej skorzystali z promocji, ale minął dwuletni okres obowiązywania promocyjnej oferty, będą mogli ponownie z niej skorzystać, niezależnie od posiadanego pakietu. Kolejna umowa będzie mogła zostać wypowiedziana przez klienta bez konsekwencji finansowych.

Po zakończeniu tych działań rekompensujących Toya ma przedstawić prezesowi UOKiK-u sprawozdania z ich realizacji.

Sieć Toya ma 160 tys. abonentów, w tym kilka tysięcy w Pabianicach.