Już rozstrzygnięto przetarg na firmę, która położy nam nowy asfalt na Myśliwskiej. Do Starostwa Powiatowego zgłosiło się aż 6 firm. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka Akcyjna z Bełchatowa. Cena oferty: 1.065.901,62 zł.