Wyjeżdżając z ulicy Grobelnej na ulicę Stary Rynek, kierowcy napotkają zapadnięcie jezdni. Jezdnia zapada się po prawej stronie, blisko progu zwalniającego.

- Zajmiemy się tym w najbliższy poniedziałek - mówi Stanisław Wołosz, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej.