Wszystkie urzędy pocztowe w Pabianicach oraz w Dłutowie i Dobroniu pracują bez ograniczeń. 
W naszym województwie czynnych jest około 86 proc urzędów pocztowych. Listę czynnych placówek w Łodzi i okolicznych powiatach o godz. 15.00 udostępniła dyrektorka Centrum Poczty Oddział Regionalny w Łodzi, Grażyna Magiera.