Mieszkańcy Wschodniej zebrali 16.000 zł na materiały do ułożenia chodnika z kostkek brukowych, a ZDiZM dał robociznę.
- Dzięki inicjatywie mieszkańców mogliśmy przystąpić do układania chodnika - mówi Stanisław Wołosz, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej. - Jezdnię wysypiemy kruszywem.
Niestety, kruszywo dostarczone przez firmę, która wygrała przetarg, jest złej jakości.
- Dałem po raz drugi próbki do zbadania na Politechnikę Łódzką. Jeśli znów będą złe, jestem gotów zerwać umowę i kupić kruszywo z wolnej ręki – denerwuje się dyrektor.
Radni miejscy trzy tygodnie temu znaleźli jeszcze 120.000 zł w budżecie miasta i przeznaczyli na położenie asfaltu w ul. Wschodniej.
- Chciałbym to zrobić przed 10 listopada – dodaje Wołosz.