W Zespole Szkół nr 1 na 60 osób zdających nie powiodło się 6 uczniom. Lepiej wypadli uczniowie Zespołu Szkół nr 2, gdzie z jednym przedmiotem nie poradziło sobie 5 maturzystów. 4 osoby na 151 zdających nie poradziło sobie z maturą w Zespole Szkół nr 3. W Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Widzewie do matury przystapiło w tym roku 50 osób. Pięcioro uczniów nie zdało, a troje czeka poprawka. Najlepiej wypadli uczniowie Liceum a\'Paulo, gdzie maturę zdali wszyscy. Wysoki poziom prezentowali też maturzyści w I Liceum Ogólnokształcącym. Na 164 zdających sześcioro nie poradziło sobie z jednym przedmiotem. w II Liceum zdawało 151 osób, a poprawka czeka na 4 z nich.