Najgorzej było w rejonie Prusinowic. Wichura zerwała tam dach z domu i budynku gospodarczego. Spadające fragmenty dachu poważnie uszkodziły zaparkowany przy domu samochód. Strażacy zabezpieczyli teren i założyli na dom plandeki ochronne. Niedługo po tej interwencji przy pomocy pił spalinowych usunęli drzewo powalone na budynek gospodarczy.
Kolejną interwencją w Prusinowicach był zerwany dach z domu. Na pozostałości dachu strażacy nałożyli płyty otulinowe. Potem trzeba było usunąć powalone drzewo w miejscowości Zalew (koło Prusinowic).
Właściciele zniszczonych posesji liczą straty.