Na św. Jana, do skrzyżowania z Partyzancką, układana jest warstwa ścieralna asfaltu.

- Do 15 listopada przewidujemy zakończenie robót wraz z namalowaniem znaków poziomych. Prace może przedłużyć jedynie zła aura - mówi Henryk Mocny, kierownik budowy z przedsiębiorstwa Sidrog z Błaszek.