Strona internetowa Pabianickiej  Spółdzielni Mieszkaniowej ma wyodrębnione poszczególne Administracje Osiedlowe i Punkty Obsługi Lokatorów. Na stronie psm-pabianice.pl znaleźć można m.in. oferty spółdzielczego biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, ogłoszenia o przetargach, a także wykazy wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych. Na bieżąco umieszczane są również komunikaty. Znajdziecie tu nawet nazwiska administratorów, którzy są odpowiedzialni za dany blok, numery telefonów do nich i adresy mailowe. Oczywiście są na tej stronie telefony i adresy mailowe do wszystkich działów spółdzielni. Wszystko ma służyć lepszemu i szybszemu kontaktowi mieszkańców z pracownikami spółdzielni oraz umożliwić mieszkańcom śledzenie bezpośrednio wszystkiego, co aktualnie dzieje się w spółdzielni.
Przez internet można zapoznać się z danymi dotyczącymi rozrachunków z mieszkańcami spółdzielni. Można tu znaleźć informacje dotyczące m.in. naliczeń opłat eksploatacyjnych, rozliczeń księgowych oraz odczytów i rozliczeń mediów.
Osoby posiadające prawo do danego mieszkania mogą aktywować zakładkę „Obsługa lokatorów”. Ci, którzy dotychczas tego nie zrobili, mogą zgłosić się z dowodem tożsamości do pokoju nr 3 w siedzibie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (ul. Zamkowa 42/44) lub odpowiedniej Administracji Osiedlowej celem otrzymania loginu i hasła startowego.