Inspektorem w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami został dziś Krzysztof Nowakowski z Ksawerowa. Prezydent podpisał z nim umowę, bo kandydat spełnił wymagania formalne i wykazał się znajomością zagadnień fachowych.