Za wymianę krawężników w ulicy Grota-Roweckiego Starostwo zapłaci 64.050 zł. W sumie zostanie wymienionych 700 metrów po obu stronach ulicy - od stacji paliw do mostu na Dobrzynce. Roboty mają się zakończyć 17 lipca.