14 kwietnia w środę (godz. 10.00 – 15.00) w Starostwie Powiatowym w Pabianicach odbędzie się seminarium branżowe „Jakość w administracji” zorganizowane przez Jednostkę Certyfikująca TÜV NORD Polska Sp. z o.o. oraz Starostwo Powiatowe w Pabianicach.
Konferencja będzie miała na celu pokazanie wpływu, jaki ma system zarządzania jakością na jakość świadczonych usług w urzędach oraz zachęcenie do wdrażania systemu w jednostkach samorządowych.
W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele urzędów i jednostek samorządowych zainteresowanych ulepszaniem administracji publicznej.
Tematyka spotkania: ujęcie procesowe zarządzania w administracji; klienci urzędu i rozumienie ich potrzeb; doświadczenia pełnomocnika z utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością w urzędzie; zintegrowany system zarządzania w administracji; nurty, kierunki rozwoju systemów zarządzania w administracji i korzyści z systemu zarządzania jakością w administracji; zarządzanie bezpieczeństwem informacji w urzędach.