- Pani naczelnik nie będzie pełnić tej funkcji – mówi Zbigniew Dychto, prezydent.

Julita Wieczorek, naczelnik wydziału w Urzędzie Miejskim, odchodzi z pracy. Jej wydział zostanie wchłonięty przez Wydział Inwestycji i Remontów.