Prezydent odda działkę o powierzchni 540 metrów kwadratowych przy ulicy Warszawskiej 26, która była przejęta przez Skarb Państwa. Dziś w tym miejscu jest chodnik, stoi ławka i kiosk. Byłe właścicielki: Irena Oziębło z Sopotu, Zofia Roman z Ostrołęki i Irena Spiralska z Gdańska lub ich spadkobiercy mogą ubiegać się o zwrot nieruchomiści przejętej w 1968 roku na podstawie umowy sprzedaży . Mają na to 3 miesiące. Gdyby nie złożyły wniosku o zwrot nieruchomości, uprawnienie do zwrotu wygaśnie.

Natomiast działkę przy ulicy Lutomierskiej 7 mogą odebrać spadkobiercy po Antonim Janie Majewskim. Działka o powierzchni 1.518 m kw. została przejęta przez Skarb Państwa w 1966 roku.