Zenobia Stępniewska zmarła 30 grudnia. Ilu jeszcze mamy 100-latków w naszym mieście?
W tym roku pani Marianna Drewniak ukończy 105 lat. Niewiele mniej, bo 103 lata, będzie obchodziła pani Bronisława Lewandowska.
101 lat w 2013 roku skończą kolejne 4 panie, a dwie obchodzić będą 100. urodziny. Pani Janina Kowalska urodziny obchodzi w lipcu, a pani Stanisława Studzińska - w listopadzie.