- Za osiągnięcia w propagowaniu ruchu honorowych dawców krwi – dodaje Andrzej Chałupka, wiceprzewodniczący Rady Rejonowej HDK PCK w Pabianicach. 
W 2002 r (jeszcze za czasów dyrektorowania Zbigniewa Dychto) w szkole powstał pierwszy w Pabianicach Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi. Od tego czasu uczniowie (224 osoby) oddali honorowo 103 litry krwi.

- Od 2006 roku uczniowie biorą udział w Ogólnopolskim Turnieju "Młoda Krew Ratuje Życie", podczas którego oddali 65 litrów krwi – dodaje Chałupka.