Jako pierwsi miano to otrzymają: Janusz Tomaszewski, były wicepremier w rządzie Jerzego Buzka oraz Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego. Tak postanowili radni powiatowi na dzisiejszej sesji.
Janusz Tomaszewski jako minister spraw wewnętrznych i administracji przyczynił się do powstania nowej koncepcji samorządności, optował za przywróceniem historycznej struktury, jako ważnego elementu polityki regionalnej państwa i powstania „małych ojczyzn”.
– Gdyby nie on, nie byłoby powiatu pabianickiego - uważa Florian Wlaźlak, przewodniczący Rady Powiatu.
Pabianickie Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego istnieje od 10 lat. Opieką objęło 2.000 pacjentów z chorobami nowotworowymi, w terminalnym okresie życia. Hospicjum sprawuje nad nimi opiekę lekarską, pielęgniarską, psychologiczną. Współpracuje z rodzinami chorych.
– Uważam, że zasługuje bezapelacyjnie na ten tytuł – dodał przewodniczący.
Podobnie uważali wszyscy radni powiatowi.
Uroczystość wręczenia odznak i tytułów odbędzie się podczas sesji Rady Powiatu 11 listopada o godz. 12.30 na Zamku.