Przez szczelinę w murze budynku dostawały się do mieszkania. Rozdrażnione owady atakowały ludzi. Wezwano strażaków, którzy skutecznie rozprawili się z uciążliwymi osami.