W 2018 roku pabianiccy policjanci wykryli sprawców 2 zabójstw, 2 gwałtów, 10 bójek, 16 rozbojów i 24 przypadków uszczerbku na zdrowiu. Z 560 popełnionych na terenie powiatu takich przestępstw, wykryli sprawców 216. Poprawili wyniki w porównaniu z 2017 rokiem, gdy z 581 przestępstw społecznie uciążliwych wykryli sprawców 169.

Podczas podsumowania roku 2018 insp. Cezary Petrus chwalił się dobrymi wynikami wykrywalności przestępstw także w innych kategoriach. W 2018 roku nasi policjanci osiągnęli wykrywalność na poziomie 73,90 procent przy średniej województwa wynoszącej 69,17 proc. Spadła jednocześnie liczba przestępstw. W 2017 roku odnotowano 3.629 przestępstwa stwierdzone, a w 2018 roku zaledwie 1.935.

Zobacz też: Szwed komendantem pabianickiej policji. Powód odwołania inspektora Petrusa? "Konieczna była zmiana sposobu zarządzania komendą”

- To bardzo duży spadek – o blisko 47 procent. W 7 na 10 przypadkach policjanci ustalają sprawców i wykrywają popełnione przez nich przestępstwo. Blisko co trzeci sprawca jest zatrzymywany już na gorącym uczynku bądź podczas pościgu – mówił (już były) komendant Petrus.

Wykrywalność przestępstw kryminalnych utrzymuje się wciąż na podobnym, nie najgorszym poziomie. Nasza komenda równa do poziomu całego województwa. Zatrzymano ponad połowę sprawców przestępstw. W 2018 wykryto 686 przestępstw, z czego zarzuty przedstawiono 506 sprawcom dorosłym i 22 nieletnim.

Ze znajdowaniem sprawców kradzieży cudzych rzeczy pabianiccy policjanci też nieźle sobie radzą. Wykryli sprawców 84 (w 2017 r. 52).

Niestety, kradzieże z włamaniem wciąż nastręczają mnóstwo pracy i dają niewielkie efekty. Kryminalni wykryli sprawców jedynie 35 takich przestępstw.

- Ale nie należy zapominać, że też szczególną rolę w prewencji kryminalnej i procesie wykrywczym odgrywają mieszkańcy. To bardzo często dzięki przekazywanym przez nich informacjom, czasami fragmentarycznym, udaje się proces wykrywczy, dowodowy zwieńczyć sukcesem – wyjaśniał insp. Cezary Petrus.

Za duży sukces policjanci uważają efekty walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną.

- Nowo utworzony Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją to strzał w dziesiątkę – uważa insp. Petrus.

Komendant chwalił funkcjonariuszy tego wydziału i naczelnika nadkom. Agnieszkę Morzyńską za skuteczne ujawnianie i wykrywanie tak społecznie szkodliwych przestępstw. W 2018 wydział odnotował 534 przestępstwa i wykrył sprawców aż 517 z nich. Wykrył również 129 przestępstw korupcyjnych, osiągając jeden z najlepszych wyników w garnizonie łódzkim.

Wydział Ruchu Drogowego też ma swoje sukcesy. Odnotowano spadek przestępstw drogowych – wypadków. W 2018 roku było 179 takich przestępstw, to o 58 mniej niż w 2017 roku. Na to składa się mniejsza ilość zatrzymanych nietrzeźwych kierowców – 133, czyli o 40 mniej niż w 2017 r.

Zobacz teżNajwięcej stłuczek jest w piątki. Tak wynika z raportu pabianickiej drogówki

Pabianicka policja w 2018 roku przeprowadziła 14.112 interwencji – o 2.224 mniej niż w roku ubiegłym, w tym 1.698 interwencji domowych (w 2017 r. było ich 1.977)