Dziś (20 sierpnia) rano strażnik miejski patrolujący park Wolności zauważył brak żeliwnej tablicy upamiętniającej miejsce pochówku żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej. Zaalarmował przełożonych, a ci poinformowali urzędników.
– Zgłosimy kradzież policji – usłyszeliśmy od pracowników Wydziału Eksploatacji Miasta, którzy mają nikłe nadzieje na odzyskanie tablicy. Już przygotowujemy się do jej odtworzenia.