W workach znalazły się m.in. ciepłe kurtki, płaszcze, nowa bielizna. Trafiły one do podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. TR Zaproponował też towarzystwu wspólne spędzenie Wigilii. Przygotuje dla pensjonariuszy drobne upominki.

- Prosimy traktować te działania jako czyn z dobroci serca. Akcja ta nie ma charakteru politycznego, a zaangażowanie jej członków jest tylko okazaną dobrocią – mówi Dawid Grzegorzewski, przewodniczący TR. - Twój Ruch, czyli partia lewicowa, jest poza parlamentem, ale jesteśmy bardzo skuteczni oraz w opozycji do rządów PiS. Czuwamy nad wolnością słowa oraz demokracją i nie pozwolimy na dyskryminowanie ludzi ze względu na płeć, orientację oraz wyznanie czy pochodzenie rasowe. Zawsze staliśmy w obronie praw osób najsłabszych i broniliśmy praw człowieka oraz osób wykluczonych. Jesteśmy zdeterminowani w działaniu i cel swój osiągniemy.