W czwartek Pabianice odwiedził kolejny kandydat na prezydenta RP, Grzegorz Braun. Na spotkanie w hotelu Aviator przybyło wielu pabianiczan.

Braun rozpoczął przemówienie od zaprezentowania najważniejszych według niego wartości: wiary, rodziny i własności. Zdaniem kandydata „państwo warszawskie” (którego Braun nie uważa za polskie) ma wrogi stosunek do tych wartości. Poruszył przy tym wątek tabletek wczesnoporonnych, które od niedawna są łatwo dostępne dla młodych ludzi. Podkreślił tutaj ingerencję „rządu warszawskiego” w kwestię rodzicielską.

- To jest naruszenie praw rodzicielskich, uderzenie w prawa rodzicielskie. Jeśli pan minister ma decydować, co się zaleca, a czego się nie poleca młodzieży szkolnej, to znaczy, że prawa rodzicielskie zostały zawieszone. Zatem to pan władza lepiej ma wiedzieć, jak ma przebiegać proces wychowawczy młodego człowieka. Otóż, jeśli państwo kwestionuje władzę rodzicielską, to godzi w rodzinę. Niszczy własne podstawy, bo każdego państwa będzie tyle,  ile jest rodzin w tym państwie - przemawiał.

Idąc tym tokiem myślenia, przeszedł do tematu emigracji, zwracając uwagę na to, jak stosunek rządu do rodziny wpływa na to, że Polacy uciekają za granicę szukać stabilizacji.

- Tu się nie da żyć. Normalny człowiek normalnymi metodami i normalną ścieżką nie może tu dostać pracy. Pracę w Polsce dostaje się z rekomendacji partyjnej, pośrednio lub bezpośrednio. Partie polityczne są w postPRL-u takimi centralnymi biurami pośrednictwa pracy. Znam tego przykłady - zaznaczył.

Braun mówił również o zagrożonym patriotyzmie i o tym, jak rząd zniechęca obywateli do swojego kraju. Poruszył również temat wojny na Ukrainie.

- Państwo powinno się skupić na zapewnianiu bezpieczeństwa. (...) Mamy wojnę za naszymi granicami. Moje stanowisko w sprawie jest publicznie znane od początku wojny ukraińskiej. Przestrzegam przed wpychaniem Polski w tę wojnę. Jestem gorącym przeciwnikiem militarnego angażowania Polski w wojnę. Moje hasło: więcej firm spedycyjnych, mniej korpusów ekspedycyjnych poza granicami RP! - mówił.

Mówiąc o bezpieczeństwie państwa, Grzegorz Braun podkreślił również, że prawo do posiadania broni przez każdego wolnego obywatela to prawo naturalne. Rozbroić Polaka powinien móc tylko sąd.

Na koniec kandydat odpowiadał na zadawane przez pabianiczan pytania.