Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach otrzyma 135 tys. zł. na zakup gaśnic, pokrycie kosztów wywozu nieczystości, energii, dostępu do internetu, usług telefonicznych oraz wynagrodzenia dla pracowników. 97 tys. zł dostanie Zespół Szkół nr 3 na zakup oleju opałowego oraz opłaty za energię i wynagrodzenia pracowników.