Pierwszy w niedzielę był mężczyzna leżący na ulicy Bugaj. Po przebudzeniu strażnicy odbyli z nim rozmowę. Następnych pijanych patrol spotkał na ulicy Baczyńskiego, Sempołowskiej, Brackiej, Grota-Roweckiego i ponownie na ulicy Bugaj. Wszyscy zostali pouczeni.