Za blokiem przy ulicy Brackiej młodzi ludzie pili alkohol. Ktoś zawiadomił Straż Miejską. Jak się okazało, żadna z sześciu osób nie miała ukończonych 18 lat.
Strażnicy pouczyli ich, ale to dla młodych nie koniec problemów. Funkcjonariusze sporządzą notatki, które otrzyma pedagog szkolny. On powiadomi rodziców nastolatków. Było to w czwartek przed 20.00.