Przyczyną pożaru kontenera na odpady typu PET było najprawdopodobniej nieumyślne zaprószenie ognia. Sprawcy nie ustalono.